Graničar

Graničar je ime tradicionalne igre koja se uči na satovima tjelesne i zdravstvene kulture širom svijeta svijeta, obično u osnovnoj školi, ali i u srednjim školama i na fakultetima i kao profesionalni sport.

Graničar

Ekipa može prijaviti najviše 9 igrača, a najmanje 8 igrača. Natjecanje se odvija u dvije kategorije:

- 2010 god. i mlađi

- 2008 god i mlađi

Graničar se održava u sklopu Turneje Radosti. Sve ekipe koje žele nastupati u Graničaru mogu se prijaviti u gradovima gdje se održava Turneja Radosti. Gradski pobjednici stječu pravo sudjelovanja na Državnoj završnici U Savudriji (pogledajte datume ispod). 

 

r.b. DATUMI SIM TURNEJE RADOSTI GRAD
1. 28.ožujak 2019. VARAŽDIN
2. 29. ožujak 2019. KRIŽEVCI
3. 31. ožujak 2019. ČAZMA
4. 4. travanj 2019. TOPUSKO
5. 5. travanj 2019. RUGVICA
6. 10. travanj 2019. KOPRIVNICA
7. 16. travanj 2019. ZAGREB
8. 17. travanj 2019. KRIŽEVCI
9. 26. travanj 2019. ĐURĐEVAC
10. 29. travanj 2019. ZADAR
11. 2. svibanj 2019. SLAVONSKI BROD
12. 3. svibanj 2019. IVANIĆ GRAD
13. 6. svibanj 2019. OPATIJA
14. 7. svibanj 2019. SISAK
15. 8. svibanj 2019. BJELOVAR
16. 9. svibanj 2019. GOLA
17. 10. svibanj 2019. DARUVAR
18. 13. svibanj 2019. OSIJEK
19. 14. svibanj 2019. VINKOVCI
20. 17. svibanj 2019. PRELOG

 

 

Državna završnica održat će se u Savudriji i to:

 

Za 2008 godište od 18.6. do 21.6.2019. godine.

Za 2010 godište od 22.6. do 25.6.2019. godine.

 

U igri sudjeluje 8 igrača (7+1). Sedam igrača u polju i 1 graničar. U ekipi mora biti minimalno 3 dječaka ili 3 djevojčice tj. sastavljena od dječaka i djevojčica u omjeru 3/5, 4/4 ili 5/3.

 

PRIJAVNI LIST ZA SAVUDRIJU

PRAVILA GRANIČAR