Graničar

Graničar je ime tradicionalne igre koja se uči na satovima Tjelesne i zdravstvene kulture širom svijeta svijeta, obično u osnovnoj školi, ali i u srednjim školama i na fakultetima i kao profesionalni sport.

Graničar

Graničar se održava u sklopu Turneje Radosti. Gradski pobjednici stjeću pravo sudjelovanja na Državnoj završnici u Splitu.

Ekipa može prijaviti najviše 9 igrača, a najmanje 8 igrača. Natjecanje se odvija u dvije kategorije:

- 2011 god. i mlađi

- 2009 god i mlađi

U igri sudjeluje 8 igrača (7+1). Sedam igrača u polju i 1 graničar. U ekipi mora biti minimalno 3 dječaka ili 3 djevojčice tj. sastavljena od dječaka i djevojčica u omjeru 3/5, 4/4 ili 5/3.

Datumi i gradovi Turneje Radosti:

 

 

  GRAD DATUM
1. RUGVICA 4.3.2020.
2. KRIŽEVCI 6.3.2020
3. POPOVAČA 9.3.2020.
4. TOPUSKO 10.3.2020
5. GLINA 11.3.2020
6. SISAK 12.3.2020
7. ČAZMA 29.3.2020.
8. ZADAR 3.4.2020
9. ZAGREB 8.4.2020
10. VRBOVEC 17.4.2020.
11. BJELOVAR 21.4.2020
12. KOPRIVNICA 22.4.2020
13. VARAŽDIN 23.4.2020
14. KRIŽEVCI 24.4.2020
15. ĐURĐEVAC 25.4.2020
16.  GOLA 27.4.2020.
17. VIROVITICA  28.4.2020
18. POŽEGA  29.4.2020
19. LIPIK 30.4.2020
20. GAREŠNICA 5.5.2020
21. DARUVAR 6.5.2020
22. SLAVONSKI BROD 7.5.2020
23. VINKOVCI 8.5.2020
24. PRELOG 15.5.2020

 

PRAVILA GRANIČAR

PRIJAVNI LIST