Graničar

Graničar je ime tradicionalne igre koja se uči na satovima Tjelesne i zdravstvene kulture širom svijeta svijeta, obično u osnovnoj školi, ali i u srednjim školama i na fakultetima i kao profesionalni sport.

Graničar

Graničar se održava u sklopu Turneje Radosti. Gradski pobjednici stjeću pravo sudjelovanja na Državnoj završnici u Savudriji.

Datume i gradove Turneje Radosti ćemo na vrijeme objaviti:

Ekipa može prijaviti najviše 9 igrača, a najmanje 8 igrača. Natjecanje se odvija u dvije kategorije:

- 2011 god. i mlađi

- 2009 god i mlađi

U igri sudjeluje 8 igrača (7+1). Sedam igrača u polju i 1 graničar. U ekipi mora biti minimalno 3 dječaka ili 3 djevojčice tj. sastavljena od dječaka i djevojčica u omjeru 3/5, 4/4 ili 5/3.

 

 

PRAVILA GRANIČAR