Graničar

Graničar je ime tradicionalne igre koja se uči na satovima Tjelesne i zdravstvene kulture širom svijeta svijeta, obično u osnovnoj školi, ali i u srednjim školama i na fakultetima i kao profesionalni sport.

Graničar

Graničar se održava u sklopu Turneje Radosti. Gradski pobjednici stjeću pravo sudjelovanja na Državnoj završnici u Savudriji.

Ekipa može prijaviti najviše 9 igrača, a najmanje 8 igrača. Natjecanje se odvija u dvije kategorije:

- 2011 god. i mlađi

- 2009 god i mlađi

U igri sudjeluje 8 igrača (7+1). Sedam igrača u polju i 1 graničar. U ekipi mora biti minimalno 3 dječaka ili 3 djevojčice tj. sastavljena od dječaka i djevojčica u omjeru 3/5, 4/4 ili 5/3.

Datumi i gradovi Turneje Radosti:

 

 

  GRAD DATUM
  1. RUGVICA 4.3.2020.
2. GOLA   
3. KRIŽEVCI 6.3.2020
4. TOPUSKO 10.3.2020
5. GLINA 11.3.2020
6. SISAK 12.3.2020
7. POPOVAČA 13.3.2020
8. ZADAR 3.4.2020
9. ZAGREB 8.4.2020
10. BJELOVAR 21.4.2020
11. KOPRIVNICA 22.4.2020
12. VARAŽDIN 23.4.2020
13. KRIŽEVCI 24.4.2020
14. ĐURĐEVAC 25.4.2020
15. VIROVITICA  28.4.2020
16. POŽEGA  29.4.2020
17. LIPIK 30.4.2020
18. GAREŠNICA 5.5.2020
19. DARUVAR 6.5.2020
20. SLAVONSKI BROD 7.5.2020
21. VINKOVCI 8.5.2020
22. PRELOG 15.5.2020

 

PRAVILA GRANIČAR