Ulična košarka

Popularno zvana streetball nalazi put do srca naših sportaša. Skočiti visoko i zabiti koš - ima li boljeg osjećaja?

Ulična košarka

Direktor ulične košarke: Darko Kunce 091 253 4998; 'darko.kunce@hks-cbf.hr'

Prilikom prijave ekipa se može prijaviti za natjecanje u jednom ili više gradova. Za sve informacije javite se vašim gradskim koordinatorima. Datume i gradove održavanja turnira ćemo na vrijeme objaviti.

 

Ekipa se sastoji od najviše 4 igrača, a za ekipu kogu nastupati igraču sljedećim kategorijama:

- 2005. godine i mlađi (u mušoj i ženskoj konkurenciji)

- 2007 godine i mlađi (muška konkurencija)

 

ONLINE PRIJAVE ZA NATJECANJE

PRAVILA ULIČNA KOŠARKA