Kontakt

Kontakt

Sportske igre mladih Hrvatska - Udruga za sport, rekreaciju i edukaciju Igre mladih

Adresa:

Kaštelanova 19, 21000 Split
Republika Hrvatska

T: +385 (0)21 541 440
F: +385 (0)21 541 450
E: info@igremladih.org

OIB: 31314925825

 

Volontiranje

volontiranje@igremladih.org

 

Marketing

marketing@igremladih.org

 

PR

tihana@igremladih.org

press@igremladih.org

 

Odjel natjecanja:

natjecanje@igremladih.org

 

Disciplinska komisija:

disciplinska.komisija@igremladih.org