Graničar

Graničar je ime tradicionalne igre koja se uči na satovima Tjelesne i zdravstvene kulture širom svijeta svijeta, obično u osnovnoj školi, ali i u srednjim školama i na fakultetima i kao profesionalni sport.

Graničar

Graničar se održava u sklopu Turneje Radosti. Gradski pobjednici stjeću pravo sudjelovanja na Državnoj završnici u Savudriji koja će se održati:

1. smjena: Graničar 2011, Atletika 2009 i 2011 - SAVUDRIJA 29.6. do 2.7.2020.

2. smjena: Graničar 2009 - SAVUDRIJA 3.7. do 6.7.2020.

Ekipa može prijaviti najviše 9 igrača, a najmanje 8 igrača. Natjecanje se odvija u dvije kategorije:

- 2011 god. i mlađi

- 2009 god i mlađi

U igri sudjeluje 8 igrača (7+1). Sedam igrača u polju i 1 graničar. U ekipi mora biti minimalno 3 dječaka ili 3 djevojčice tj. sastavljena od dječaka i djevojčica u omjeru 3/5, 4/4 ili 5/3.

Datumi i gradovi Turneje Radosti:

 

 

  GRAD DATUM
1. RUGVICA 4.3.2020.
2. KRIŽEVCI 6.3.2020
3. POPOVAČA 9.3.2020.
4. TOPUSKO 10.3.2020
5. GLINA 11.3.2020
6. SISAK 12.3.2020
7.  KOPRIVNICA 6.6.2020. u 10 sati
8. PRELOG 12.6.2020. u 11 sati
9.  ĐURĐEVAC  13.62020. u 10 sati
10. VIROVITICA  16.6.2020. u 10 sati

 

PRAVILA GRANIČAR

PRIJAVNI LIST